WIBO

Prémiový portál pre žiakov a študentov, podporujúci ich výber školy, vzdelávacej cesty a partnerov na tejto ceste.

Čo nájdet žiak, rodič, študent na platforme WIBO

Cestu k sebapoznaniu ako základu pre rozhodovanie o vzdelávacej ceste. Nástroje pre orientáciu v možnostiach štúdia, výbere konkrétnej školy a  uplatnenia po jej absolvovaní.  Podporu v procese prijímania na štúdium aj počas vzdelávania. Kontakt na expertov, ľudí z praxe, absolventov škôl a mnohých ďalších, ktorí dokážu poradiť či doplniť informácie. Portfólio príležitostí pre osobný, profesionálny či na prax zameraný rozvoj popri formálnom vzdelávaní.

Staňte sa partnerom WIBO

Na platforme WIBO nachádzajú žiaci možnosti štúdia na strednej škole a stredoškoláci sa orientujú pri výbere univerzitného štúdia. Pomôžte im pri zhmotnení ich vzdelávacích snov. Podporte atraktívnymi informáciami ich rozhodovanie. Staňte sa partnerom platformy WIBO. Pre viac informácií nás kontaktujte na wibo@proacademia.sk.