Informácie a analýzy

Vysoké školstvo

Priestor venovaný reflexii a rozvoju vysokého školstva. Zdieľame v ňom najmä údaje, odborné a koncepčné texty. Cieľom je koncentrovať informácie na jednom mieste tak, aby slúžili inováciám politík, inštitúcií a edukačných programov v priestore terciárneho vzdelávania. Informácie sú určené najmä odbornej verejnosti, súčasne však tvoria bázu aplikačných projektov pre služby študentom a školám.