Maturant
Budúci manažér

Príležitosť pre maturantov získať informácie o osobných predpokladoch a kompetenciách, ktoré výkon manažérskej pozície vyžaduje. 

Pilotný projekt, ktorý tiež umožní skupine maturantov zo stredných škôl 
v Bratislavskom samosprávnom kraji otestovať svoje predpoklady. 

Pre strednú školu

Zapojte sa do aktivít projektu spôsobom, ktorý bude vyhovovať Vašim študentom.

 
Sprostredkujte im našu informáciu k požiadavkám kladeným na kompetencie v manažérskej pozícii
Ponúknite vybranej vzorke študentov, ktorá prejaví záujem možnosť vyplniť si dotazník osobných predpokladov a získať individualizovanú spätnú väzbu.
Využite sumárnu informáciu, ktorá vzíde z projektu, pre ďalšie poradenstvo študentom pri výbere ich kariérovej dráhy.

Ponuka študentom

Distribuovať môžete túto informáciu

Osobné predpoklady manažéra

Tento materiál je určený študentom, ktorí premýšľajú o manažérskej dráhe.

Tento projekt realizujeme aj vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja