Projekt štipendií pre pedagógov

EDUFOND

V roku 2019 sme zrealizovali pilotný projekt  exkurzií a workshopov v zahraničí pre našich pedagógov. Účasť bola pokrytá štipendiom a celý projekt podporilo Ministerstvo financií SR v rámci dotačného mechanizmu. Napriek náročnosti realizácie sa ukázala táto forma ako schodná a začali sme pripravovať aktivity smerujúce k získaniu financujúcich partnerov pre dlhodobo udržateľné riešenie. Žiaľ, pandémia, ktorá nastúpila v roku 2020, nás v aktivite zastavila. Veríme však, že sa nám podarí ju obnoviť.

Zdieľanie

Nakoľko pôvodnú webovú stránku na doméne "edufond.sk" už neudržiavame, nájdete kľúčové informácie z projektu na tomto mieste.

Metodika z EDUFOND - Rakúske skúsenosti TC

Projekt EDUFOND podporilo dotáciou v roku 2019 MINISTERSTVO FINANCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY